HEVOSTAITO

HEVOSTAITO

Hevostaito on tunnun ja tekniikan tasapainoa. Ihmisen ensimmäisenä tehtävänä on auttaa hevosta selviytymään elämästä ihmisten kanssa, ja luoda hevoselle turvallinen tila oppia uutta. Lopullinen päämäärä on, että sinusta tulee oman hevosystäväsi kehityksen keskeinen tuki.

Koulutuksen tavoitteena on

• Kehittää taitoasi tukea hevosen tunnetilaa ja oppimista. Opit, miten oikeat työskentelytavat ja avoin sisäinen asenne päivittäisissä perusasioissa luovat molemminpuolisen turvallisen ja vankan siteen sekä luottamuksellisen suhteen sinun ja hevosesi välille.

• Kehittää taitoasi tunnistaa hevosen kehonkielen, mikro- ja makroilmeiden merkityksiä eri tilanteissa ja tehtävissä. Hevosen biomekaniikan, fysiologian ja elintoimintojen perusteiden ja vaatimusten sekä kehollisuuden ja tunteiden aito yhdistyminen mahdollistaa syvemmän hevostaidon.

• Kykysi rentoutua ja levätä itsessäsi vahvistuu. Syvennyt siihen, mitä läsnä oleva nollatila kokemuksellisesti tarkoittaa ja löydät yksinkertaisia keinoja vahvistaa sitä itsessäsi. Kaikki hevostaito palaa ihmisen sisäiseen tilaan, joka on hevostaidon tuolla puolen. Vahvistat herkkyyttä, arvokkuutta, lämpöä ja kauneutta, joka on niin jokaisen hevosen kuin ihmisenkin sisimmässä.

• Käytännössä hevosen tulee oppia käyttämään kehoaan ratsuna oikein. Keskitymme maasta käsin tehtäviin harjoituksiin, jotka tukevat hevosen kykyä liikkua terveellä tavalla. Hevosen huomatessa, että sen tarpeet ja herkkyys tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, se tarjoaa itsensä iloisena ja vapaaehtoisesti työskentelyyn ihmisen kanssa.

• Kehityt säilyttämään yhteyden isommassa liikkeessä sekä tempojen ja askellajien muutoksissa. Syvennymme klassisten liikkeiden ja askellajien kokeiluun sekä aloittamiseen hevosten kanssa.

”Haluaisin teidän kaikkien tuntevan sen ajattoman tunteen, kun hevonen vastaa rauhallisena hetkellä missä vasta ajattelet kysyväsi. Tai kun intuitio kertoo sinulle tapahtumista hetkeä ennen kun ne tapahtuvat. Tai kun rentoutuneena, mielen ”nolla-tilassa” saat kauempaa taianomaisen yhteyden hevoseen tekemättä mitään näkyvää”
Esa

Koulutus pitää sisällään 6 lähiopetuspäivää.
14.10 klo 11-17
18.11. klo 11-17
16.12 klo 11-17
13.1 klo 11-17
10.2 klo 11-17
10.3 klo 11-17

Paikka: Niinimäentie 322, 12600 Läyliäinen

Olen tarvittaessa tukenasi myös lähipäivien väleissä. Lähipäivissä on läsnäolovelvoite. Pakottavasta syystä tapahtuvan poissaolon korvaamistarpeesta sovit kanssani erikseen. Mikäli joudut keskeyttämään koulutuksen jostakin syystä, voit ilman lisäkorvausta jatkaa koulutuksen loppuun seuraavan alkavan ryhmän mukana.

Ilmoittaudu: esa@soulteam.fi, 045 3290651.
Tai tilaa koulutus omalle tallillesi.

Pidän ryhmät pieninä varmistaakseni jokaiselle henkilökohtaisen ohjauksen. Koulutuksen hinta 190€/päivä (sis. alv.)


Miten vaalit sisäistä asennettasi, henkistä voimaa ja herkkyyttäsi?

Hevostaito on tunnun ja tekniikan tasapainoa

Hevostaito on tunnun ja tekniikan tasapainoa

Hevostaito on sisäisen asenteen ja teknisen hevostaidon tasapainoinen yhdistelmä.

Tarkoitan tunnulla sisäistä asennetta, herkkyyttä ja myötätuntoa. Alituista pyrkimystä kohti samansuuntaista kehollista herkkyyttä kuin mitä hevonen ilmentää. Tekninen hevostaito tarkoittaa kykyä ja osaamista kommunikoida hevosen kanssa selkeästi ja mahdollisimman pehmeästi pitäen sisällään kunkin hevoslajin tai harrastuksen sisällään pitämät ominaiset tehtävät. Olkoon laji mikä hyvänsä, kaiken hevostaidon tulisi keskittyä vahvistamaan hevosen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämä on tärkeää. Mikään tavoite ei ole hyvä, jos se rikkoo hevosen fyysisesti tai henkisesti.

”Mestari osaa tekniikan, mutta todellinen taito ulottuu sen tuolle puolen”, kirjoittaa systeemiajattelun johtaviin tutkijoihin kuuluva Peter Senge organisaatioiden johtamista käsittelevässä klassikossaan Fifth Discipline. Systeemiajattelussa keskeisin pyrkimys on toisaalta nähdä se, mikä kokonaisuuksissa on olennaista ja toisaalta saada aikaan muutos, joka auttaa jokaista systeemiin kuuluvaa kukoistamaan. Jokainen systeemin osa vaikuttaa toisiin. Hevonen vaikuttaa ihmiseen ja ihminen hevoseen jokaisessa päivittäisessä tilanteessa. Jokainen, kovin arkinenkin hetki ohjaa suhdettanne johonkin suuntaan. Jokainen talutus, harjaus, ruuan antaminen tai harjoitus kentällä on olennainen.

Hevonen on fyysinen eläin, ja eläminen hevosen kanssa on aina kehollista. Kokemukseni mukaan ihmisellä on taipumus suojautua joko pakenemalla liialliseen kovuuteen tai liialliseen pehmeyteen. Toisessa ääripäässä on täysin tarpeeton kovuus, jossa ihminen ei osaa hellittää painetta tai aiheuttaa jopa kipua. Ja toisessa ääripäässä on tilanne, joka näyttäytyy hevoselle passiivisuutena, mistä puuttuu elossaolevuuden tuoma jäntevyys. Ihminen alkaa varoa hevosen satuttamista niin paljon, että kaikki tekeminen jähmettyy.

Harvardin yliopiston professori Amy Edmondson on lukuisissa tutkimuksissa todentanut psykologisen turvallisuuden merkityksen ihmistiimien oppimiskyvylle ja aikaansaavuudelle. Kokemukseni mukaan asia on täsmälleen samalla tavalla myös ihmisen ja hevosen muodostamassa dyadissa. Tunnun ja tekniikan tasapainossa yhdistyvät turvallisuus ja tavoite sellaisella tavalla, että sekä hevonen että ihminen voivat oppia uutta.

Amyn nelikentän (Edmondson 2008) mukaan oppimisen kannalta ideaalissa tilanteessa tavoitteen vaativuus ja turvallisuuden tunne ovat tasapainossa. Olet ehkä kokenut tilanteen, jossa on tarpeeksi turvallinen olo niin, että voi kokeilla uutta, uskaltaa epäonnistua ja ottaa riskejä. Yrittää vaikkei ihan vielä osaakaan. Kun asetat itsesi yhdessä hevosen kanssa alttiiksi ja kurkotatte rohkeasti äärirajoille alkaa yhteinen aikaansaavuus.

Kun sekä turvallisuuden tunne että selkeä tavoite ovat hukassa, juttu ajautuu apatiaan. Jos turvallisuuden tunne kasvaa, mutta hommalla ei ole tavoitetta, yhdessä on hyvä olla ja mukavaa, mutta varsinaista oppimista ei tapahdu ja tilanteen jatkuessa yhteinen mukavuusalue surkastuu. Samalla kynnys mennä oppimisen kannalta valttämättömälle epämukavuuden ja positiivisen stressin alueelle kasvaa.  Jos taas tavoite on asetettu korkealle, mutta toinen ei tunnu turvalliselta, tilanne ahdistaa ja on liian pelottava.

Mitä sinä tavoittelet hevosesi kanssa? Tavoite voi tarkoittaa kehittymistä klassisessa kouluratsastuksessa tai esteillä yhtä hyvin kuin rauhallisilla pitkillä maastolenkeillä. Se voi tarkoittaa sitä, että haluat sinulla olevan maailman onnellisimman ja hyvinvoivimman hevosen. Ja silloin(kin) hevonen mielestäni tarvitsee myös tekemistä. Elävät olennot haluavat oppia, saada rohkeuden ja uljauden kokemuksia, kasvaa laajemmaksi. Myös hevoset. Aivan kuin ihmisetkin.

Miten vaalit sisäistä asennettasi, tuntua ja herkkyyttäsi? Yksi tyypillisin syy ongelmiin hevosten kanssa on oikominen, suorittaminen ja liiallinen kiire. Jos hevonen ei myötää pehmeästi päätään maasta käsin sivulle, se on mitä todennäköisimmin jäykkä kaulastaan myös ratsastettaessa, tai jos hevonen ei osaa rentoutua käynnissä, se ei todennäköisimmin osaa sitä ravissakaan. Tällöin pehmeän, hevoselle turvalliselta tuntuvan myötäämisen on oltava sen hetken ensisijainen tavoite. Jos hevonen ei osaa kulkea kauniisti talutettaessa, silloin talutuksen opetteleminen on oltava ensisijainen konkreettisen tekemisen tavoite. Jos hevonen ryntää lävitsesi karsinasta ulos tai ei muuten kunnioita tilaasi, luottamuksen ja kunnioituksen tasapainon löytäminen arjen hoitotilanteissa on oltava ensisijainen tavoitteesi. Suurissa asioissa onnistuminen edellyttää onnistumista myös pienissä.

Olemisen ja tekemisen, tunnun ja tekniikan välinen tasapaino on tärkeimpiä elementtejä hevostaidossa. Oppiminen on tasapainoilua olemisen eli elämää kunnioittavan sisäisen asenteen vahvistamisen ja tekemisen eli yhä hienovaraisemman tekniikan opettelemisen välillä. Tasapaino on avain riemulliseen aikaansaavuuteen. Toivon näillä ajatuksilla sinulle hyvää matkaa hevosesi kanssa.

– Esa