Hevostaito on sopuisaa keskustelua ihmisen ja hevosen välillä

Hevostaito on sopuisaa keskustelua ihmisen ja hevosen välillä

Miten puhua hevostaidosta selkeästi, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen? Jokainen hevonen on yksilö, joka tuo oman ainutlaatuisen tapansa olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Muodostamme aina jokaisen hevosen kanssa oman ainutlaatuisen systeemin, jossa luomme jotain sellaista, mitä kumpikaan meistä ei tekisi ilman toista.

Se, mitä itse tuot yhteiseen systeemiinne on avain. Mitä alkaa syntymään siinä, miten olet hevosen kanssa? Miten kysyt? Miten vastaat? Millaisia tunteita koet? Miten asennoidut? Millaisena tunnetilana hevonen muistaa sinut?

Hevosta ei pitäisikään kouluttaa jollain ”tietyllä” tavalla, vaan jokaista hevosta yksilöllisesti huolenpidosta ja myötätunnosta käsin. Myötätunto on arkista, konkreettista ja maanläheistä. Se ei ole jähmeää kärsimyksessä itkemistä vaan hevosen lajityypillisten ja yksilöllisten tarpeiden huomaamista ja kunnioittamista arjessa.

Hevostaito on aina dialogi, keskustelu ihmisen ja hevosen välillä. Kun jotain kunnollista halutaan saada aikaiseksi, olennaista on keskustelun laatu – myötätunnon antaminen ja vastaanottaminen.

Yksi maailman johtavia myötätunnon tutkijoita Jane Dutton sisällyttää myötätuntoon neljä eri vaihetta: toisen kärsimyksen (tai onnistumisen) huomaamisen, tulkitsemisen, tuntemisen ja toiminnan. Myötätunto on tekojen sarja. Ensiksi on huomattava toisen ilo tai kärsimys ja kyettävä asettumaan hänen asemaansa. Myötätuntoon liittyy aina hyväntahtoisuus. Sisäinen asenne, jossa haluan toiselle hyvää. Copassion tutkimusryhmä kiteyttää osuvasti: ”Myötätunnon tärkein hetki kuitenkin on, kun myötätunto tulee näkyväksi toimintana. Ilman tekoja myötätunto ei ole myötätuntoa.” www.copassion.fi

Keskustelussa hevosen (ehkä myös ihmisten) kanssa on tärkeää pyrkiä tunnistamaan toisen luontainen tahti ja elämännopeus sekä sovittautua omassa kehossa samaan rytmiin. Hevoset tuntuvat mukauttavan omaa olemustaan hyvinkin herkkävireisesti kunkin ihmisen mukaan.

Hevostaito tarkoittaa kykyä sovittautua myös omasta luontaisesta nopeudesta poikkeaviin kehollisiin rytmeihin sekä kykyä tukea kunkin hevosen luontaisen itsevarmuuden ja uljauden ilmaisua. Kyse on dialogista. Vuorovaikutuksen laatuun on mahdollista vaikuttaa oman keho- ja tunneviestinnän sävyillä ja rytmillä. Yleensä oma rytmi on aina joko nopeampi tai hitaampi kuin toisen. Kyse on joustavuudesta ja kyvystä hakea yhteistä rytmiä. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *