Hevostaito on tunnun ja tekniikan tasapainoa

Hevostaito on tunnun ja tekniikan tasapainoa

Hevostaito on sisäisen asenteen ja teknisen hevostaidon tasapainoinen yhdistelmä.

Tarkoitan tunnulla sisäistä asennetta, herkkyyttä ja myötätuntoa. Alituista pyrkimystä kohti samansuuntaista kehollista herkkyyttä kuin mitä hevonen ilmentää. Tekninen hevostaito tarkoittaa kykyä ja osaamista kommunikoida hevosen kanssa selkeästi ja mahdollisimman pehmeästi pitäen sisällään kunkin hevoslajin tai harrastuksen sisällään pitämät ominaiset tehtävät. Olkoon laji mikä hyvänsä, kaiken hevostaidon tulisi keskittyä vahvistamaan hevosen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämä on tärkeää. Mikään tavoite ei ole hyvä, jos se rikkoo hevosen fyysisesti tai henkisesti.

”Mestari osaa tekniikan, mutta todellinen taito ulottuu sen tuolle puolen”, kirjoittaa systeemiajattelun johtaviin tutkijoihin kuuluva Peter Senge organisaatioiden johtamista käsittelevässä klassikossaan Fifth Discipline. Systeemiajattelussa keskeisin pyrkimys on toisaalta nähdä se, mikä kokonaisuuksissa on olennaista ja toisaalta saada aikaan muutos, joka auttaa jokaista systeemiin kuuluvaa kukoistamaan. Jokainen systeemin osa vaikuttaa toisiin. Hevonen vaikuttaa ihmiseen ja ihminen hevoseen jokaisessa päivittäisessä tilanteessa. Jokainen, kovin arkinenkin hetki ohjaa suhdettanne johonkin suuntaan. Jokainen talutus, harjaus, ruuan antaminen tai harjoitus kentällä on olennainen.

Hevonen on fyysinen eläin, ja eläminen hevosen kanssa on aina kehollista. Kokemukseni mukaan ihmisellä on taipumus suojautua joko pakenemalla liialliseen kovuuteen tai liialliseen pehmeyteen. Toisessa ääripäässä on täysin tarpeeton kovuus, jossa ihminen ei osaa hellittää painetta tai aiheuttaa jopa kipua. Ja toisessa ääripäässä on tilanne, joka näyttäytyy hevoselle passiivisuutena, mistä puuttuu elossaolevuuden tuoma jäntevyys. Ihminen alkaa varoa hevosen satuttamista niin paljon, että kaikki tekeminen jähmettyy.

Harvardin yliopiston professori Amy Edmondson on lukuisissa tutkimuksissa todentanut psykologisen turvallisuuden merkityksen ihmistiimien oppimiskyvylle ja aikaansaavuudelle. Kokemukseni mukaan asia on täsmälleen samalla tavalla myös ihmisen ja hevosen muodostamassa dyadissa. Tunnun ja tekniikan tasapainossa yhdistyvät turvallisuus ja tavoite sellaisella tavalla, että sekä hevonen että ihminen voivat oppia uutta.

Amyn nelikentän (Edmondson 2008) mukaan oppimisen kannalta ideaalissa tilanteessa tavoitteen vaativuus ja turvallisuuden tunne ovat tasapainossa. Olet ehkä kokenut tilanteen, jossa on tarpeeksi turvallinen olo niin, että voi kokeilla uutta, uskaltaa epäonnistua ja ottaa riskejä. Yrittää vaikkei ihan vielä osaakaan. Kun asetat itsesi yhdessä hevosen kanssa alttiiksi ja kurkotatte rohkeasti äärirajoille alkaa yhteinen aikaansaavuus.

Kun sekä turvallisuuden tunne että selkeä tavoite ovat hukassa, juttu ajautuu apatiaan. Jos turvallisuuden tunne kasvaa, mutta hommalla ei ole tavoitetta, yhdessä on hyvä olla ja mukavaa, mutta varsinaista oppimista ei tapahdu ja tilanteen jatkuessa yhteinen mukavuusalue surkastuu. Samalla kynnys mennä oppimisen kannalta valttämättömälle epämukavuuden ja positiivisen stressin alueelle kasvaa.  Jos taas tavoite on asetettu korkealle, mutta toinen ei tunnu turvalliselta, tilanne ahdistaa ja on liian pelottava.

Mitä sinä tavoittelet hevosesi kanssa? Tavoite voi tarkoittaa kehittymistä klassisessa kouluratsastuksessa tai esteillä yhtä hyvin kuin rauhallisilla pitkillä maastolenkeillä. Se voi tarkoittaa sitä, että haluat sinulla olevan maailman onnellisimman ja hyvinvoivimman hevosen. Ja silloin(kin) hevonen mielestäni tarvitsee myös tekemistä. Elävät olennot haluavat oppia, saada rohkeuden ja uljauden kokemuksia, kasvaa laajemmaksi. Myös hevoset. Aivan kuin ihmisetkin.

Miten vaalit sisäistä asennettasi, tuntua ja herkkyyttäsi? Yksi tyypillisin syy ongelmiin hevosten kanssa on oikominen, suorittaminen ja liiallinen kiire. Jos hevonen ei myötää pehmeästi päätään maasta käsin sivulle, se on mitä todennäköisimmin jäykkä kaulastaan myös ratsastettaessa, tai jos hevonen ei osaa rentoutua käynnissä, se ei todennäköisimmin osaa sitä ravissakaan. Tällöin pehmeän, hevoselle turvalliselta tuntuvan myötäämisen on oltava sen hetken ensisijainen tavoite. Jos hevonen ei osaa kulkea kauniisti talutettaessa, silloin talutuksen opetteleminen on oltava ensisijainen konkreettisen tekemisen tavoite. Jos hevonen ryntää lävitsesi karsinasta ulos tai ei muuten kunnioita tilaasi, luottamuksen ja kunnioituksen tasapainon löytäminen arjen hoitotilanteissa on oltava ensisijainen tavoitteesi. Suurissa asioissa onnistuminen edellyttää onnistumista myös pienissä.

Olemisen ja tekemisen, tunnun ja tekniikan välinen tasapaino on tärkeimpiä elementtejä hevostaidossa. Oppiminen on tasapainoilua olemisen eli elämää kunnioittavan sisäisen asenteen vahvistamisen ja tekemisen eli yhä hienovaraisemman tekniikan opettelemisen välillä. Tasapaino on avain riemulliseen aikaansaavuuteen. Toivon näillä ajatuksilla sinulle hyvää matkaa hevosesi kanssa.

– EsaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *