ekd - hevostaitokoulutus

Klassisen ratsastuksen maastatyöskentely

6

Kuukautta

hevos-

taitoa

6

päivää

vahva

teoria

ryhmän

tuki

henkilö-

kohtainen ohjaus

Mikä on EKD - hevostaito

EKD - Hevostaito on klassiseen kouluun ja sotilasratsastukseen perustuva metodi, jonka avulla opit kouluttamaan hevosesi alkeista aina maasta käsin tehtäviin korkean koulun liikkeisiin.

Tässä koulutuksessa opit kaikille sopivan perustason harjoitusohjelman. Aloitamme alusta. Opit tärkeimpiä klassisen koulun liikkeitä, jotka kehittävät hevosen lihaksiston ja psyykkeen voimaa ja kestävyyttä.

Koulutuspäivien sisältö

Kenelle koulutus sopii

EKD – Hevostaitokoulutus on suunnattu hevosharrastajille, joiden yhtenä tärkeimpänä motivaationa on vahvistaa hevosen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämä on tärkeää. Mikään tavoite ei ole hyvä, jos se rikkoo hevosen fyysisesti tai henkisesti. Hevosen tulee oppia käyttämään kehoaan oikein, jotta se voi elää terveenä ja voimakkaana.

Hevosen suhde ihmiseen lähtee aina kehittymään maasta käsin, ja siksi maasta käsin työskentely on hevostaidon perusta. Opit vaalimaan hevosesi ylväyttä sekä kehittämään oikein sen rakennetta ja lihaksistoa. Koulutuksen lopullinen päämäärä on, että sinusta tulee oman hevosystäväsi kehityksen keskeinen tuki.

Play Video

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät psykologian, vuorovaikutuksen teorian sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen​

Hyödynnämme koulutuksessa mahdollisimman tehokkaasti digiympäristöjen tuomat mahdollisuudet kokemukselliseen oppimiseen yhdessä ryhmän kanssa.  

Koulutus pitää sisällään 6 lähiopetuspäivää sekä loppuseminaarin. Teorialuennot, välitehtävät ja muu koulutusmateriaali löytyy suljetusta nettiryhmästä.  Hevosavusteinen työ tehostaa oppimista. Koulutukseen sisältyy päättötyö, joka on samalla lopputentti.

Saat kaikki koulutukseen sisältyvät teoriat myös digimuodossa, jolloin pääset tutustumaan joustavasti koulutuksen teoriasisältöihin. 

Lähipäivät:
pe 7.8. klo 10-17
pe 28.8. klo 10-17
to 24.9. klo 10-17
pe 25.9. klo 10-17
pe 23.10. klo 10-17
pe 20.11. klo 10-17
Loppuseminaari
pe 11.12. 10-17

Koulutus toteutetaan Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen).

Koulutus ei sisällä majoituksia. Ota koulutuspäiviin mukaan omaan ruokavalioosi sopivat eväät. Tarjoamme kahvit ja teen. 

Metodimme rakentuu kolmitasoiselle oppimisteorialle. Ihmisten käsittelee kaikkea tietoa ja kokemuksiaan kolmella tasolla: älyllisellä tasolla, tunnetasolla ja kehollisella tasolla. Olemme luoneet metodin, jossa tavoitteena on kokonaisvaltainen oppiminen kaikilla tasoilla. 

Kaikki koulutuksen teoreettiset sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon.  Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille. Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä.

Missionamme on tarjota sekä teoreettista kaikupohjaa että psykologisesti turvallinen tila niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta voimme kasvaa niin ammattilaisina kuin ihmisinä.  

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevosavusteisuus tehostaa oppimista. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida vuorovaikutuksen dynamiikkaa tässä ja nyt. 

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

Koulutuksen hinta on 1890€  + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään,  välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin. Teoriaosuudet jäävät videomuodossa sinulle myös koulutuksen jälkeen. 

asiakkailtamme

Valmentaja

Hevostaito ja maastakäsin työskentely Esa Korhonen

Esa Korhonen

Minulla on n. 40 vuoden kokemus hektisestä hotelli- ja ravintola-alasta. Opiskelin Suomessa mm. ent. ravintolaopisto ja Sveitsin kuuluisassa Hotelfachschule Montanassa sekä työskentelin kokkina ja keittiöpäällikkönä useissa alan huippuravintoloissa. Ravintola-alan esimiehenä, yrittäjänä, suunnittelijana sekä kouluttajana olen toiminut vuodesta 1986.

Hevosten kanssa olen ollut koko ikäni ja niiden sekä ihmisille hevostaidon opettamisesta minulla on kokemusta lähes 40-vuoden ajalta. Vuosien varrella olen kehittänyt EKD Hevostaito -metodin, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Hae mukaan

Niinimäentie 322, Läyliäinen

Henriika 040 4168409

Esa 045 3290651