HEVOSTAITO HALTUUN

HEVOSTAITO HALTUUN

Autan sinua ja hevostasi luomaan tasapainoisen vuorovaikutussuhteen, joka tukee kaikkien tavoitteidenne saavuttamista. Opetukseni ytimessä on ymmärrys siitä, että hevostaito on tunnun ja teknisen hevostaidon tasapainoinen yhdistelmä.  Tarkoitan tunnulla sisäistä asennetta, herkkyyttä ja myötätuntoa. Alituista pyrkimystä kohti samansuuntaista kehollista herkkyyttä kuin mitä hevonen ilmentää. Tekninen hevostaito tarkoittaa kykyä ja osaamista kommunikoida hevosen kanssa selkeästi ja mahdollisimman pehmeästi pitäen sisällään kunkin hevoslajin tai harrastuksen sisällään pitämät ominaiset tehtävät.

Hevosen kouluttaminen tarkoittaa aina sekä ihmisen että hevosen kehittymistä niin psykologisella kuin fyysiselläkin tasolla. Hevostaito pitää sisällään sekä hevosen mielen että kehon hyvinvoinnin. Yhteistyön perusta rakentuu vastavuoroisesta kommunikaatiosta hevosen ja ihmisen välillä. Ihmisen ensimmäisenä tehtävänä on luoda hevoselle turvallinen henkinen tila oppia uutta, ja auttaa hevosta löytämään tasapaino luottamuksessaan ja kunnioituksessaan suhteessa ihmiseen.

Olkoon laji mikä hyvänsä, kaiken hevostaidon tulisi keskittyä vahvistamaan hevosen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämä on tärkeää. Mikään tavoite ei ole hyvä, jos se rikkoo hevosen fyysisesti tai henkisesti. Hevosen tulee oppia käyttämään kehoaan oikein, jotta hän voi elää terveenä ja voimakkaana. Lopullinen päämäärä on, että sinusta tulee oman hevosystäväsi kehityksen keskeinen tuki. Suhde ihmiseen lähtee aina kehittymään maasta käsin, ja siksi maasta käsin työskentely on kaiken alku.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *